Kniha na téma podnikání

Kniha na téma podnikání

Průběžně, v rámci časových možností, připravuji knihu na téma podnikání. V knize využívám hlavně osobních zkušenosti a znalosti, které jsem získal při podnikání.