Výstavba bungalovů v Mlžném lese v Kamerunu

Výstavba bungalovů v Mlžném lese v Kamerunu

Financuji a ve spolupráci s Kedjom-keku.com se podílím na výstavbě bungalovů v mlžném lese. Cílem je podpořit ekoturistiku v oblasti a přispět k záchraně mlžného lesa.

V pohoří Bamenda Higlands na severozápadě Kamerunu, nedaleko města Bamenda (hlavní město regionu) se nachází  horský mlžný les. Často  bývá označován jako Tubah Upland Forest podle jména celé oblasti.  Bamendské pohoří patří k několika málo lokalitám na světě, kde může být tento typ lesa ještě spatřen. Jedná se o jeden z druhově nejbohatších, ale také nejohroženějších biotopů na Zemi. Řadí se mezi tzv. Biodiversity hotspots, místa s vysokou koncentrací vzácných, ohrožených a endemitských druhů.